Ako lepiť vliesové tapety

Ako lepiť vliesové tapety.

Na trhu je niekoľko druhov tapiet, jednofarebných, z rôznymi dekoráciami, fototapety, jednoducho je si z čoho vyberať a tak človek, ktorý sa rozhodol pre tapety musí zvoliť vhodnú tapetu podľa svojich požiadaviek, podľa priestorov, ktoré ide tapetovať a podľa svojich finančných možností.

Popularita tapiet.

Poznáme niekoľko druhov tapiet a vliesové tapety patria pravdepodobne medzi najpopulárnejšie. V krátkosti popíšem hlavné z nich, v prípade ak potrebujete viac informácii o jednotlivých tapetách dozviete sa ich v tomto článku.

Vliesové tapety.

Vliesové tapety sú vyrobené z priedušného materiálu, ktorý sa skladá z buničiny a syntetických vlákien. To zaručuje priedušnosť a aj pomerne vysokú odolnosť tapety.

Papierové tapety.

Postupne strácajú na obľúbenosti. Nevýhodou papierových tapiet je to, že sa ľahko trhajú a ich lepenie je proces, ktorý si často vyžaduje pomoc skúsených ľudí.

Vynilové tapety.

Ich hlavnou výhodou je to, že vrstvu vynilu môžete pokojne umývať a v prípade kvalitne urobených tapiet sa im nič nestane. Podklad je z papiera na ktorom sú vrstvy vynilu.

Textilné tapety.

Je to výrobok, ktorý je pre náročnejších. Ich hlavnou výhodou je izolačná schopnosť, keďže sú jedným z najlepších tepelných, ale aj zvukových izolantov.

Rozhodli ste sa, že budete tapetovať sami.

V tomto prípade je tento článok určený práve pre vás, určite už viete, ktorú vliesovú tapetu chcete, ktorá sa určite hodí do vášho príbytku a potrebujete vedieť, čo ešte potrebujete. V tomto návode sa to dozviete. Ak ešte stále váhate medzi samolepením, alebo objednaním si služieb profesionála môže vám pomôcť tento článok, ktorý jedná o maľovaní, ale týka sa aj tapetovania. Lepenie vliesových tapiet má strednú náročnosť, to znamená zhruba jedna miestnosť za deň a pri lepení a to sa týka hlavne stropu budete potrebovať pomocníka.

Ale poďme už na samotný návod.

Čo budete potrebovať na lepenie vliesových tapiet

Lepenie tapiet je čo sa týka pomôcok nie je náročné, spomenul by som tapetovací stôl, ktorý môžte síce nahradiť kuchynským, ale kuchynský stôl je prikrátky a môžte ho rezaním poškodiť. Taktiež môžte rezať tapety na zemi, ale prídete o kríže a taktiež môže dôjsť k poškodeniu podlahy. Takže jednoznačne odporúčam tapetovací stôl kúpiť, alebo od niekoho požičať.

Budete potrebovať:

 • vliesovú tapetu
 • lepidlo na vliesové tapety
 • nádobu(vedro) na lepidlo
 • papier/fóliu na prikrytie, žltú pásku
 • tapetovací stôl
 • valec a štetec na lepidlo
 • stierka fasádna min.600mm(na orezávanie tapiet)
 • tapetovaciu kefu
 • meter
 • vodováhu, olovnicu
 • špachtlu a sadrokartónový nôž, nožnice
 • valček na tapety
 • šraubovák
 • rebrík
 • v prípade potreby penetráciu a valec
 • stierka v prípade potreby úprav povrchov

Postup prác.

V niekoľkých bodoch zhrniem postup prác pri tapetovaní. Maliari často hovoria, že nie až také náročné samotné maľovanie, ale dôležitá je príprava pred maliarskymi prácami a znalosť. Týka sa to samozrejme aj tapetovania vliesových tapiet, kde venujte zvýšenú pozornosť príprave podkladu.

Pracovný postup:

 • prikrytie podlahy a odmontovanie zásuviek a vypínačov
 • príprava podkladu
 • tapetovanie stropu
 • tapetovanie stien
 • vzorované tapety
 • dokončovacie práce

Prikrytie podlahy a odmontovanie zásuviek a vypínačov.

Na prikrytie podlahy môžte použiť zakrývací papier, alebo fóliu, ktoré dostanete v špecializovaných obchodoch. Tento papier/fóliu lepte spolu, aby sa Vám lepidlo, alebo iná nečistota nedostali na podlahu. Na spájanie použite širokú žltú maliarsku pásku, nie sivú, alebo čiernu, ktoré lepia veľmi silno, môžu vám poškodiť povrch, hlavne ak máte plávajúce podlahy a lišty. K odmontovaniu zásuviek a vypínačov,  nezabudnite vypnúť v ističoch prúd. Platí to aj pri samotnom lepení tapiet. Demontujte všetko čo vám bude brániť pri lepení tapiet.

Príprava podkladu.

Vymerajte si miestnosť alebo miestnosti na výpočet potreby množstva tapiet. Je rozdiel medzi množstvom jednofarebných tapiet, ktoré sa nenadpájajú, nezostane vám prakticky žiaden odpad a medzi vzorovanými tapetami, ktoré je potrebné nadpájať podľa vzoru. Na tapetách zvykne byť raport, ktorý predstavuje prestrich naviac. Údaj 64/32 tak znamená opakovanie vzoru po 64 cm a posunutie motívu medzi ľavým a pravým krajom tapety 32 cm. Pokiaľ má miestnosť výklenky, alebo šikmé steny, musia sa také detaily do výpočtu dodatočne zahrnúť. Rozmery okien a dverí v miestnosti neodčítavajte! Na výpočet potreby roliek tapiet môžte využiť túto kalkulačku.

Skontrolujte povrch stien. Je potrebné zistiť či potrebujete pred tapetovaním steny penetrovať , alebo nie. Ak je stena nasiakavá potrebuje penetračný náter. Zistíte to jednoduchým postrekom s vodou. Ak vám voda steká povrch je nenasiakavý, alebo málo nasiakavý. Ak Vám povrch stmavne a vodu vpije je nasiakavý a je potrebná penetrácia.

Steny očistite metličkou od prachu, prejdite po nich rukou, ak sú aj napriek tomu zaprášené je potreba ich umyť. So špachtlov zarovnajte nerovnosti. To čo sa lúpe je potrebné dať dole,  vyspraviť stierkou a prebrúsiť do hladka. V prípade starých tapiet je potrebné ich dôkladne odstrániť. Malé praskliny rozšírte s nožom a a vyplňte reparačnou stierkou. Po zaschnutí prebrúste. Diery po klincoch, alebo hmoždinkách takisto vyplňte a prebrúste. Sadrokartónové steny je potrebné penetrovať. Kúpte penetráciu bez rozpúšťadiel. Pri tmavých, alebo škvrnitých stenách taktiež použite penetráciu, aby nám farba, škvrny neprebíjali.

Pred tapetovaním je potrebné vypnúť kúrenie a zavrieť okná, aby mohli rovnomerne schnúť.

Tapetovanie stropu.

Vliesové tapety sa na prechodoch medzi stenami a stropom vždy lepia s presahmi. Po nalepení sa potom orežú. Veľmi dobrým nástrojom na orezávanie tapiet, ktorý sa často používa je fasádna stierka, ktorá by mala presahovať šírku rolky. Keďže rolky poväčšine majú niečo cez 50 cm, ideálna je stierka s dĺžkou 600mm. Vyzerá takto:

Pri lepení stropu začíname prvý pás tapety lepiť vždy v smere svetla, to znamená od okna. Vyznačíme si linku o tri cm užšiu ako je rolka podľa ktorej budeme lepiť prvý pás. Použijeme na vyznačenie tesárskú šnúru, alebo nejakú podobnú šnúru, špagát. Pripravíme si do nádoby lepidlo, poriadne rozmiešame, aby nezostali hrudky.  Nastriháme si pásy o 10 cm dlhšie ako je výška steny. zvinieme ich do roliek zadnou časťou vonka. Nanesieme si do vyznačenej oblasti lepidlo valcom, na rohy použijeme štetec.

Nalepíme prvý pás podľa vyznačenej linky, tak aby na začiatku presahovala stenu. Dbajte nato, aby presne lícovala linku. Plochu uhladíme tapetovacou kefou a pritlačíme tapetovacím valčekom s ktorým vytlačíme spod tapety vzduchové bubliny, ak nám vzniknú. Prečnievajúcu tapetu orežeme pomocou stierky a sadrokartonového noža.

Pre druhý pás tapety si vyznačte jeho celú šírku. Naneste lepidlo zopár cm za značku. Teraz začnite tapetovať z opačného smeru, hovorí sa tomu prevrátené lepenie, týka sa to hlavne jednofarebných tapiet a na rolke je to označené dvomi šípkami v protismere. Zase začneme tak, aby tapeta prečnievala. Týmto postupom pokračujeme na celom strope. Označiť, naniesť lepidlo, nalepiť, vyhladiť a orezať. V prípade káblov od lustra si sadrokartonovým nožom narežeme tapetu v tvare kríža a pretiahneme káble. Posledný pruh tapety nastrihnite v príslušnej šírke, aby prečnieval 5 cm.

Tapetovanie stien vliesovými tapetami.

Tapetovanie stien začíname od okna. Od vnútornej bočnej strany okna odberáme v prípade 53cm rolky o centimeter menej, teda 52cm a vyznačíme si linku pomocou vodováhy. Pripravíme si pás tapety, nanesieme lepidlo a priložíme tapetu tak, aby na vrchu zase prečnievala a presne lícovala s vyznačenou linkou. Pod okenným prekladom a parapetou tapetu narežte.Používajte nožnice, alebo nôž podľa potreby. Tapetu vyhladíme kefou , pritlačíme valcom a orežeme. V prípade vzniku veľkých bublín niekde v strede tapety môžte použiť trik namiesto vytláčania bublín valcom. Do injekčnej striekačky si dajte lepidlo a vpichom do bubliny ho naneste pod tapetu. Vpich je maličký nebude ho vidieť, vyhnete sa tak pracnému vytláčaniu bublín valcom.

Pokračujeme druhou bočnou stranou okna takisto. Nad oknom nám vznikne prázdny priestor, vymeráme si dĺžku potrebných pásov a tapiet a pripravíme si ich. Vyznačíme si stred nad oknom a pridáme 1cm, povedzme doprava, vyznačíme si linku a od tej linky začneme lepiť už pripravené pásy tapiet smerom do ľava. Na konci sa nám bude prekrývať tapeta už s nalepenými tapetami po bokoch okna. Používa sa pri tom technika dvojitého rezu. S nožom prerežeme obe tapety na vhodnom mieste, hornú tapetu odklopíme, vytiahneme odrezaný zadný kus a naspäť prilepíme. Zase vyhladíme, pritlačíme, orežeme. Rovnakým spôsobom nalepíme aj pravú stranu.

Pri radiátoroch postupujte rovnako, Za nimi sa tapety nelepia. Na zásuvky a vypínače môžte nalepiť pásy tapiet a vyrezať otvor až po orezaní tapiet.Ak na nám na konci steny zostane veľmi úzky pás, zmerajte si šírku toho pásu aj so šírkou posledného pásu a vyznačte stred a nakreslite linku. Nalepte tapetu a použite techniku dvojitého rezu na mieste kde ste si vyznačili linku. Na vyznačovanie zvislých liniek použite vodováhu, alebo olovnicu, ako vám to vyhovuje.

Keď sa dostanete ku dverám, jednoducho ich prelepte tapetou a následne orežte nožom podľa obrysu zárubne.

Vzorované vliesové tapety.

Technika lepenia vzorovaných tapiet je tá istá, len treba brať do úvahy nadpájanie vzorov. Intervalu nadpájania sa hovorí raport, alebo prestrich, ktorý je vyznačený na obaloch roliek tapiet a pri jednotlivých druhoch vzorovaných tapiet sa líši. Je pri tom väčší odpad, takže počítajte s kúpou viacerých roliek.

Dokončovacie práce.

Po nalepení tapiet namontujte späť krytky na zásuvky a vypínače, rozety na vykurovanie, lampy a prakticky všetko čo sme predtým demontovali. Rozrežte papier/fóliu na spojoch prelepených žltou páskou a zrolujeme spolu aj s neporiadkom. Neotvárajte okná, nezapínajte kúrenie, nechajte preschnúť lepidlo 24 hodín. A je to hotové :).

Ilustračné obrázky zo zdroja: https://www.wallpaperfromthe70s.com/

Niekoľko užitočných poznatkov o lepení tapiet nájdete aj tu:

https://www.daibau.sk/clanok/167/moderne_tapety?fbclid=IwAR3NXPUfowALUVkgRji7StePBEg4DHP7UOQZ7ZWz85c80KhhSUxcugU4gL0

Článok pre vás pripravil Peter z Bluestork

WordPressu sa venujem sa mu od roku 2010. Pracujem s témami dobrej kvality a upravujem ich dizajn. Časom som získal skúsenosti v zrýchľovaní stránok, so zabezpečením ich ochrany a zviditeľnením vo vyhľadávačoch- SEO optimalizácia. Pri hľadaní optimálneho riešenia pre marketing ma zaujal obsahový marketing, ktorý považujem za najsilnejší nástroj marketingu a preto sa mu venujem. Snažím sa tvoriť kvalitný obsah v súvislosti s týmito témami.